•  (+381) 060 607 04 16
  •  office@sekcns.org
  •  Trg galerija 4, 21000 Novi Sad

Srednjoevropski kulturni centar - O nama

Srednjoevropski kulturni centar je osnovan 17.07.2018.godine u Novom Sadu. Sedište Centra je u Dunavskoj 8, u pasažu, u srcu Novog Sada.

Ciljevi Srednjoevropskog kulturnog centra su: afirmacija kulture i umetnosti putem promovisanja domaćih i stranih autora i projekata. Takođe, Centar organizuje izložbe, koncerte, pozorišne predstave, manifestacije, tribine, promocije, kongrese, simpozijume, konferencije, seminare, vork-šopove, izdaje časopise, kataloge, monografije, sa ciljem promovisanja istinskih kulturnih i umetničkih vrednosti u lokalnoj sredini i u okruženju.

Pored toga, radi na afirmisanju kapaciteta savremene umetnosti i kulture kao intelektualnog resursa društva, uspostavlja odnose između domaćih i stranih stvaralaca , institucija i nevladinih organizacija, radi na informisanju i stimulisanju kreativnih kapaciteta društvenih grupa. Uspostavlja kontakte, saradnju i posreduje u realizaciji prekograničnih projekata sa Mađarskom i Hrvatskom kao susednim zemljama, a posebno Srednjoevropskim. Sarađuje sa drugim nevladinim organizacijama koje imaju slične ciljeve.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Centar naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti savremene kulture i komunikacije;
2) organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, izložbe, tribine, manifestacije, treninge i druge oblike edukacije u oblasti savremene kulture, umetnosti i komunikacije
3) objavljuje knjige, časopise, monografije, kataloge, i druge publikacije koje se odnose na savremenu kulturu, umetnost i komunikaciju u skladu sa zakonom;
4) organizuje profesionalne i druge stručnjake za rad na edukaciji i afirmaciji savremene kulture, umetnosti i komunikacije;
5) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu čija je sfera interesovanja kultura kao potreba.

Podaci za identifikaciju

Srednjoevropski kulturni centar (SEKC)
Trg galerija 4
21000 Novi Sad

Maticni br: 28234562

PIB 110148960

Zastupnik: Saša Plavanjac ( preds. UO)

Uni Credit Bank: 170003003389800082

JBKJS: 74815

Srednjoevropski kulturni centar

Trg galerije 4
21000 Novi Sad
Vojvodina, Srbija

Email: office@sekcns.org

Telefon: (+381) 060 607 04 16